Kosten

De volgende lesperiode loopt van de woensdag na de  meivakantie tot en met de 2e vrijdag voor de zomervakantie (5 Juli). We stoppen dus een week voordat de zomervakantie start!

Meedoen in één van de groepen op woensdag of vrijdag kost (9 x €7,50) €67,50. 

Als je meer dan twee keer niet kunt komen, kun je ervoor kiezen om losse lessen te betalen. Een losse les kost 1 euro meer, maar je bent dus geen geld kwijt als je niet kunt komen.

Als je geen losse lessen afneemt, is het de bedoeling dat het gehele bedrag bij aanvang van het blok betaald wordt (tenzij we samen iets afgesproken hebben over een wenperiode).

Als er vrije plaatsen in een groep zijn, kun je op ieder moment “ instromen” je betaalt dan het resterende aantal lessen van dat blok. De lessen staan op zichzelf dus het is geen probleem om halverwege in te stromen.

Tijdens schoolvakanties is er geen les. Soms organiseert de Tekenbrigade workshops in de vakantie waarvoor je je extra op kunt geven.

Als je eerst wil kijken of je het wel leuk vindt kun je ook afspreken dat je bijvoorbeeld 4x mee komt doen. Nu en dan een losse les nemen mag ook, maar dan wel graag eerst overleggen of er plaats is tijdens het lesuur dat je mee wil doen. Kinderen die wekelijks komen hebben wel voorrang en vol is dan vol….

Het lesgeld graag bij de eerste les meenemen of overmaken op:

NL17ABNA0809726475 tnv Ramoon Illustraties

Het is goed om bij het verlenen van diensten een aantal regels en voorwaarden te stellen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt vragen en vervelende situaties. De Algemene Voorwaarden van de Tekenbrigade kunt u hier lezen.