Kosten

 

De volgende lesperiode loopt van de herfstvakantie tot de kerstvakantie.

Meedoen in één van de groepen op maandag, woensdag of vrijdag kost (8 x €7,50) €60,-

Opgeven voor de groep op donderdag gaat via de website van school: www.bredeschoolvelserbroek.nl 

Als je één of twee keer niet kunt komen, kun je ervoor kiezen om losse lessen te betalen. Een losse les kost 1 euro meer, maar je bent dus geen geld kwijt als je niet kunt komen. Ook kunnen we samen kijken of er die week een les op een andere dag of ander tijdstip is waar je voor een keer kunt meedoen.

Deze regeling geldt alleen voor de lessen bij mij thuis (dus niet voor lessen op school, daar kan ik helaas minder flexibel zijn).

Als je geen losse lessen afneemt, is het de bedoeling dat het gehele bedrag bij aanvang van de lesperiode betaald wordt (tenzij we samen iets afgesproken hebben over een wenperiode).

Als er vrije plaatsen in een groep zijn, kun je op ieder moment “ instromen” je betaalt dan het resterende aantal lessen van dat blok. De lessen staan op zichzelf dus het is geen probleem om halverwege in te stromen.

Tijdens schoolvakanties is er geen les. Soms organiseert de Tekenbrigade workshops in de vakantie waarvoor je je extra op kunt geven.

Als je eerst wil kijken of je het wel leuk vindt kun je ook afspreken dat je bijvoorbeeld 3x mee komt doen.

Nu en dan een losse les nemen mag ook (€8,50) maar dan wel graag eerst overleggen of er plaats is tijdens het lesuur dat je mee wil doen. Kinderen die wekelijks komen hebben wel voorrang en vol is dan vol….

Het lesgeld graag bij de eerste les meenemen of overmaken op:

NL17ABNA0809726475 tnv Ramoon Illustraties

Het is goed om bij het verlenen van diensten een aantal regels en voorwaarden te stellen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt vragen en vervelende situaties. De Algemene Voorwaarden van de Tekenbrigade kunt u hier lezen.