Kosten

De volgende lesperiode loopt van de woensdag na de  voorjaarsvakantie tot en met de woensdag voor de meivakantie.

Meedoen in één van de groepen op woensdag kost (8x €7,50) €60,-  Mee doen in één van de vrijdaggroepen kost (7x€7,50) €52,50 één les minder vanwege goede vrijdag.

We werken altijd van schoolvakantie tot schoolvakantie. Dus als er zeven weken tussen twee vakanties zitten, kost dat blok 7 x € 7,50 = € 52,50. Wanneer je van tevoren al weet dat je 1 of 2 keer niet kunt komen, mag je ervoor kiezen om per les te betalen. De les kost in dat geval € 8,50 per keer.

In alle andere gevallen is het de bedoeling dat het gehele bedrag bij aanvang van het blok betaald wordt (tenzij we samen iets afgesproken hebben over een wenperiode).

Als er vrije plaatsen in een groep zijn, kun je op ieder moment “ instromen” je betaalt dan het resterende aantal lessen van dat blok. De lessen staan op zichzelf dus het is geen probleem om halverwege in te stromen.

Tijdens schoolvakanties is er geen les. Soms organiseert de Tekenbrigade workshops in de vakantie waarvoor je je extra op kunt geven.

Als je eerst wil kijken of je het wel leuk vindt kun je ook afspreken dat je bijvoorbeeld 4x mee komt doen. Nu en dan een losse les nemen mag ook, maar dan wel graag eerst overleggen of er plaats is tijdens het lesuur dat je mee wil doen. Kinderen die wekelijks komen hebben wel voorrang en vol is dan vol….

Het lesgeld graag bij de eerste les meenemen of overmaken op:

NL17ABNA0809726475 tnv Ramoon Illustraties

Het is goed om bij het verlenen van diensten een aantal regels en voorwaarden te stellen. Dit schept duidelijkheid en voorkomt vragen en vervelende situaties. De Algemene Voorwaarden van de Tekenbrigade kunt u hier lezen.